Mae lle i 7 gysgu yn yr Ysgubor mewn 3 ystafell wely.

Mae’r Ysgubor yn cynnig llety o safon uchel, cyfforddus a glân i hyd at 7 o bobl, ac mae’n addas i gadair olwyn.

Gyda’i batio ei hun mae’r Ysgubor yn cynnig ardal ddelfrydol ar gyfer prydau al fresco neu wneud dim byd ond mwynhau'r haul.

Mae gan Ysgubor gyfoeth o drawstiau a waliau cerrig agored ac mae wedi ei addurno yn chwaethus. Bu’r soffas lledr newydd yn llwyddiant mawr! Mae ynddo gegin dderw lawn o offer gan gynnwys peiriant golchi llestri, microdon a rhewgell fach.

Yn Ysgubor mae gwres canolog llawn, teledu lliw, chwaraewr DVD a CD. Mae cot teithio, cadair uchel a giât ddiogelwch ar gael hefyd. Prynwyd yr holl ddodrefn pîn gan grefftwr lleol a gadwodd at yr arddull traddodiadol.

  • • Yn Ysgubor mae ystafell wely ‘twin’ gydag ystafell gawod mynediad gwastad sy’n addas i ddefnyddwyr cadair olwyn.
  • • I fyny’r grisiau mae ystafell wely sylweddol gyda 3 gwely sengl a Theledu/DVD cyfun
  • • Yn y trydydd ystafell wely mae gwely 4 postyn haearn a phres antique maint ‘brenin’ - Yn yr ystafell ymolchi gyfforddus mae bath trobwll mawr - perffaith i ymlacio - a chawod uwch ei ben.

 

Mae’r ystafell olchi dillad er budd y 3 bwthyn ac mae’n cynnwys:

• Sychwr dillad a pheiriant golchi.
• Rhewgell.
• Llyfrgell fach o lyfrau gan gynnwys llyfrau cerdded a gemau.

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Crugeran
Cysylltwch â ni i archebu eich gwyliau!