Mae lle i 7 gysgu yn yr Ysgubor mewn 3 ystafell wely.

Mae Ysgubor wedi cael ei adnewyddu ar gyfer 2019 - cegin chwaethus gyda top gwenithfaen Sylestone, gydag offer Neff.

Lliwiau paent newydd a charped moethus wedi dod a teimlad ffres a glan i'r bwthyn moethus.

Mae’r Ysgubor yn cynnig llety o safon uchel, cyfforddus a glân i hyd at 7 o bobl, ac mae’n addas i gadair olwyn. mae hefyd yn addas i gwpwl fyddai eisiau dengid eu hunain a chael digon o le. Mae'r dillad gwely 100% lliain ar y gwely brenin 4 postyn yn foethusrwydd pur!

Gyda’i batio ei hun mae’r Ysgubor yn cynnig ardal ddelfrydol ar gyfer prydau al fresco neu wneud dim byd ond mwynhau'r haul.

Mae gan Ysgubor gyfoeth o drawstiau a waliau cerrig agored ac mae wedi ei addurno yn chwaethus. Mae'r sofas lledr yn gyfforddus a deniadol. A'r gadair freichiau felen yr un modd.

Yn Ysgubor mae gwres canolog llawn, teledu lliw, chwaraewr DVD a CD. Mae cot teithio, cadair uchel a giât ddiogelwch ar gael hefyd. Prynwyd yr holl ddodrefn pîn gan grefftwr lleol a gadwodd at yr arddull traddodiadol.

• Yn Ysgubor mae ystafell wely ‘twin’ gydag ystafell gawod mynediad gwastad sy’n addas i ddefnyddwyr cadair olwyn.

• I fyny’r grisiau mae ystafell wely sylweddol gyda 3 gwely sengl a Theledu/DVD cyfun

• Yn y trydydd ystafell wely mae gwely 4 postyn haearn a phres antique maint ‘brenin’ -

Yn yr ystafell ymolchi gyfforddus mae bath trobwll mawr - perffaith i ymlacio - a chawod uwch ei ben.

Mae’r ystafell olchi dillad er budd y 3 bwthyn ac mae’n cynnwys:

• Sychwr dillad a pheiriant golchi.
• Rhewgell.
• Llyfrgell fach o lyfrau gan gynnwys llyfrau cerdded a gemau.

 • ysgubor-1
 • ysgubor-2
 • ysgubor-3
 • ysgubor-4
 • ysgubor-5
 • ysgubor-6
 • ysgubor-7
 • ysgubor-8
 • ysgubor-9
 • ysgubor-10
 • ysgubor-11
 • ysgubor-12
 • ysgubor-13
 • ysgubor-14
 • ysgubor-15
 • ysgubor-16
 • ysgubor-17
 • ysgubor-18
 • ysgubor-19
 • ysgubor-20
 • ysgubor-21
 • ysgubor-22
 • ysgubor-23
 • ysgubor-24
 • ysgubor-25
 • ysgubor-26
 • ysgubor-27
 • ysgubor-28
 • ysgubor-29
 • ysgubor-30

Argaeledd

Gweld ein argaeledd presennol

Argaeledd Ysgubor

Cynllunio Eich Taith

Gweld ein lleoliad ac i gynllunio eich taith

Cynllunio eich taith

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Crugeran
Cysylltwch â ni i archebu eich gwyliau!