Croeso i Gwyliau Fferm Crugeran

 

Fferm bîff, defaid a grawn yng nghanol harddwch Penrhyn Llŷn yw Crugeran.
Mae gennym 5 o fythynnod hyfryd o safon uchel, sydd ar agor trwy’r flwyddyn, i chi ddewis o’u plith a bydd popeth yn cael ein gofal personol.
Ein nod yw cynnig profiad cofiadwy i chi ar eich gwyliau a’ch helpu i ddod o hyd i’r elfennau hynny sy’n gwneud i chi deimlo ar eich gorau. Mae’r cyfan yn dechrau wrth i chi gyrraedd gyda chacennau cartref blasus i’ch croesawu yma!
Croeso i’n gwefan. Mae croeso cynnes yn eich aros yng Nghrugeran, felly cysylltwch â ni heddiw i archebu eich gwyliau!


Cysylltwch â Ni


Cynigion Diweddaraf

 

Cynnig cyntaf i'r felin

15% i ffwrdd o bob gwyliau gaiff ei archebu nawr i’w gymeryd rhwng Dydd Gwener Ionawr 26ain a Mawrth 29ain

10% i ffwrdd o bob gwyliau gaiff ei archebu nawr i’w gymeryd rhwng Dydd Llun Ebrill 15fed a Mehefin 29ain


Cynigion Diweddaraf

DERI LLŶN

4 YSTAFELL WELY > LLE I HYD AT 10 > MANYLION LLAWN

GELLIR CYFUNO DERI A GADLAS I FFURFIO UN BWTHYN MAWR I 24

GADLAS

5 YSTAFELL WELY > LLE I HYD AT 14 > MANYLION LLAWN

GELLIR CYFUNO DERI A GADLAS I FFURFIO UN BWTHYN MAWR I 24