Newyddion 2018

Yn ganol yr wyna


imageYsgubor yn cael dipyn bach o sylw - gegin newydd ag ati.


Cynigion Arbennig

Mae ‘na ychydig o ddyddiadau gwag yn dal ar gael yma ac acw ym mhob bwthyn rhwng rwan a’r Nadolig!

Ffoniwch neu ebostiwch post@crugeran.com am gynigion gwych – gwyliau byr o unrhyw hyd ar gael munud olaf fel hyn. Mae discownt i bartion bach sydd yn archebu y bythynnod mawr hefyd. Ewch amdani...cysylltwch!


imageMae’r potiau wedi eu plannu i gyd erbyn hyn ag yn edrych yn dda iawn yn yr haul bendigedig ma. Dani hefyd wedi paetio yr holl ddodrefn pren sydd yn yr ardd – wrth fy modd efo nw – gneud imi isho mynd allan i isda efo fy nghoffi yn y bore, neu lashad o win bach y haul yr hwyr – bendigedig!!


Cynig Arbennig

Argaeledd munud ola yn Deri penwsnos yma – hanner pris lawr o £1100 i £550 neu yr wythnos lawn am £900 yn lle £1300

Ffoniwch Rhian - 07891389143


imageLlo bach cynta’r gwanwyn wedi ei eni ddoe


Mae archeb Deri a Gadlas ar gyfer wythnos Mehefin 8fed wedi ei ganslo felly mae’r bythynnod ar gael unwaith eto. Mehefin wastad yn braf ym Mhen Llŷn.
Dim ond 4 dafad ar ol i ddod ag wyn rwan.


Dydd Santes Dwynwen gwych a rhamantus i chi gyd! Os oes na rywun ffansi anrheg munud ola i’w cariad/ffrind/partner dwi yn cynnig penwsnos hanner pris yn y bythynnod am DAIR penwsnos rwan. Felly Ionawr 26, Chwef 2,a 9fed er mwyn cyrraedd at Ddydd Sant Ffolant hefyd.


imageBlwyddyn Newydd Dda i chi gyd a chofiwch edsych ar y dudalen cynigion. Wedi bod yn paentio yn Deri


Newyddion 2017

imageDymunaf Nadolig Llawen i chi gyd a gobeithio gwelw ni chi yn 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Crugeran
Cysylltwch â ni i archebu eich gwyliau!