Newyddion

27.02.23 Wyna bron a gorffenimage

Wyna bron a gorffen ryw 12 i fynd.


 

28.06.21 Ffenasd newydd yn llofft fyny drisha Stabal

03.03.21 Gwanwyn ar ei ffordd!


 

20.01.21 Ma’r gwanwyn ar ei ffor - wyn bach ym mhobman!!


 

12.08.20 Stafell gawod newydd lawr grisha yn Ysgubor.


 

19.06.20 Potia bloda leni ger y bythynnod


 

05.06.20 Ystafelloedd newydd eu paentio yn Deri a Gadlas

Dyma lunia o rai o ystafelloedd newydd eu paentio yn Deri a Gadlas. Wrth fy modd efo’r wal oren/coch!

 


 

23.03.20 Ffarmio

imageDal i ffarmio - symud gwartheg a lloia allan efo’r lori.


 

23.03.20 COVID-19

Gan ein bod yn wynebu sefyllfa anodd a pheryglys lle mae gofyn i bawb ymddwyn mor gall a doeth a phosib - hoffai Gwyliau Fferm Crugeran gynnig i unrhywun sydd wedi archebu gwyliau gysylltu trwy ebost post@crugeran.com i newid eu dyddiadau.


 

13.03.20 Gwelliannau yn Deri a Gadlas

imageGwelliannau yn Deri a Gadlas - teledu “Smart” mawr a dillad gwely lliain 100% hollol hyfryd!!


 

12.02.20 Bwthyn Ysgubor

imageManion bach newydd a hyfryd yn y bythynnod. Wrth fy modd efo’r gafair a mai mor gyfforddus!
Bydd lunia o’r bythynnod erill i ddod dros yr wythnosa nesa...


23.01.20 Tywydd bendigedig i fynd amdro a chlirio’r penimage

Cliciwch yma i weld fideo ar ein tudalen Facebook.Argaeledd munud olaf

Dero Medi 6ed – argaeledd munud olaf £200 i ffwrdd felly -
3 noson £630, 7 noson £780.
Dim ond dau ohonoch (a’r ci falle?) £400 3 noson, £500 7 noson.
BARGEN.


imageLlwybr yr Arfordir

Mae Llwybr yr Arfordir yn werth ei gerdded. Dyma rai llunia diweddar.


Newyddion 2018

Yn ganol yr wyna


imageYsgubor yn cael dipyn bach o sylw - gegin newydd ag ati.


Cynigion Arbennig

Mae ‘na ychydig o ddyddiadau gwag yn dal ar gael yma ac acw ym mhob bwthyn rhwng rwan a’r Nadolig!

Ffoniwch neu ebostiwch post@crugeran.com am gynigion gwych – gwyliau byr o unrhyw hyd ar gael munud olaf fel hyn. Mae discownt i bartion bach sydd yn archebu y bythynnod mawr hefyd. Ewch amdani...cysylltwch!


imageMae’r potiau wedi eu plannu i gyd erbyn hyn ag yn edrych yn dda iawn yn yr haul bendigedig ma. Dani hefyd wedi paetio yr holl ddodrefn pren sydd yn yr ardd – wrth fy modd efo nw – gneud imi eisiau mynd allan i eistedd efo fy nghoffi yn y bore, neu lashad o win bach y haul yr hwyr – bendigedig!!


Cynig Arbennig

Argaeledd munud ola yn Deri penwythnos yma – hanner pris lawr o £1100 i £550 neu yr wythnos lawn am £900 yn lle £1300

Ffoniwch Rhian - 07891389143


imageLlo bach cynta’r gwanwyn wedi ei eni ddoe


Mae archeb Deri a Gadlas ar gyfer wythnos Mehefin 8fed wedi ei ganslo felly mae’r bythynnod ar gael unwaith eto. Mehefin wastad yn braf ym Mhen Llŷn.
Dim ond 4 dafad ar ol i ddod ag wyn rwan.


Dydd Santes Dwynwen gwych a rhamantus i chi gyd! Os oes na rywun ffansi anrheg munud ola i’w cariad/ffrind/partner dwi yn cynnig penwythnos hanner pris yn y bythynnod am DAIR penwythnos rwan. Felly Ionawr 26, Chwefror 2,a 9fed er mwyn cyrraedd at Ddydd Sant Ffolant hefyd.


imageBlwyddyn Newydd Dda i chi gyd a chofiwch edrych ar y dudalen cynigion. Wedi bod yn paentio yn Deri


Newyddion 2017

imageDymunaf Nadolig Llawen i chi gyd a gobeithio gwelw ni chi yn 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Crugeran
Cysylltwch â ni i archebu eich gwyliau!