Safon Diwydiant COVID-19

Mewn partneriaeth â; Sefydliadau Twristiaeth Cenedlaethol Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon

I gydnabod bod y busnes hwn wedi cadarnhau ei fod wedi dilyn canllawiau COVID-19 y Llywodraeth a’r diwydiant, gan sicrhau bod prosesau ar waith i gynnal glanweithdra a chynorthwyo pellter cymdeithasol/corfforol.

Cliciwch yma am tystysgrif Barod Amdani

 

 


Fferm bîff, defaid a grawn yng nghanol harddwch Penrhyn Llŷn yw Crugeran.

Mae gennym 5 o fythynnod hyfryd o safon uchel, sydd ar agor trwy’r flwyddyn, i chi ddewis o’u plith a bydd popeth yn cael ein gofal personol.

Ein nod yw cynnig profiad cofiadwy i chi ar eich gwyliau a’ch helpu i ddod o hyd i’r elfennau hynny sy’n gwneud i chi deimlo ar eich gorau. Mae’r cyfan yn dechrau wrth i chi gyrraedd gyda chacennau cartref blasus i’ch croesawu yma!

 

Yn yr Adran Hon o Ein Gwefan Cewch Wybodaeth am y Canlynol:

 

 

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Crugeran
Cysylltwch â ni i archebu eich gwyliau!