CYNIGION


Cynnigion mis Medi


Penwsnos yma ar gael yn Deri.

Cysgu hyd at 10. Pris gostyngol yn dibynnu ar y niferoedd.

Cysylltwch am fwy o fanylion


Gadlas ar gael penwsnos Medi 15fed


Calenrau i fyny ar gyfer y bythynnod llai

 


Argaeledd mis Mehefin yn Deri a Gadlas am bris gostyngedig.

Lleiafswm o ddwy noson ond gallu cyrraedd unrhyw ddwrnod.

Mae pris gwell i gael i barti bach – 4 neu lai yn defnyddio 2 lofft yn unig.

Mae Deri yn hyfryd ar gyfer cwpwl angen gwyliau bach arbenning – efo’r superking 4 poster a’r bath bybls i ddau yng nghornel y sdafell. Cewch hydynoed ddod a’ch ci!

Anfonwch neges neu lenwi’r ffurflen am bris

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Crugeran
Cysylltwch â ni i archebu eich gwyliau!