CYNIGION

Argaeledd munud ola
Deri
cysgu 10 mewn 4 llofft. Mehefin 4ydd – 3 noson £1190, 7 noson £1400. Mehefin 7fed 4 noson £1190

Gadlas cysgu 14 meen 5 llofft – 3 nsosn Mehefin 11fed £1360

 

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Crugeran
Cysylltwch â ni i archebu eich gwyliau!